ข่าวสาร

 • IPO

  27 มิถุนายน 2022

  รายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO)
 • Marketeer X Chic Republic

  27 มิถุนายน 2022

  Marketeer X Chic Republic โฮมแฟชั่นสโตร์ กับการสร้างแบรนด์ด้วยแนวคิด ชัดเจน ต่อเนื่อง และมองระยะยาว
 • The Cloud

  28 มิถุนายน 2022

  บทสัมภาษณ์ The Cloud - การเติบโตของ Chic Republic ที่มุ่งเป็น one stop service เรื่องบ้านและไลฟ์สไตล์
 • chic republic store

  28 มิถุนายน 2022

  คุณกิจจาให้สัมภาษณ์ รายการ พารู้พารวย วันที่ 10/11/2562