02-514-7111

TH

-Returns & Exchanges-

เงื่อนไขการส่งสินค้า

กรณีสินค้า เฟอร์นิเจอร์ : การจัดส่งจะกำหนดไว้ตามคิวนัดจัดส่ง หากต้องการเลื่อนวันจัดส่งต้องแจ้งล่วงหน้า 2 วันทำการ 

กรณีสินค้า ของตกแต่งและโคมไฟ : การจัดส่งจะเป็นไปตามรอบส่งของทีมขนส่ง สามารถตรวจสอบวันส่งทาง call center

หมายเหตุ : หากไม่มีผู้รับทางบริษัทจะมี ค่าใช้จ่าย ในการส่งครั้งถัดไป

เงื่อนไขการรับสินค้า

กรณีสินค้า เฟอร์นิเจอร์  : ทางลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นรับทุกครั้ง หากมีการเซ็นรับแล้วทางบริษัทไม่รับเปลี่ยน หรือ คืนสินค้า ไม่ว่าในกรณีใด

กรณีสินค้า ของตกแต่งและโคมไฟ : ทางลูกค้าต้องตรวจสอบกล่องสภาพกล่องก่อนรับสินค้า หากมีการเซ็นรับแล้วต้องการเปลี่ยนเนื่องจากสินค้าชำรุด ให้ติดต่อกลับมาทันที่ภายใน 3 วัน  หากเกินกว่านั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : สินค้าที่มีการจัดส่งฟรี หรือ จัดส่งโดยขนส่งกลาง ให้ตรวจสอบและถ่ายรูปกล่องก่อนรับสินค้า และถ่ายรูปสินค้าหากมีชำรุด เพื่อเป็นหลักฐานในการทำเรื่องเปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าจัดส่งในการเปลี่ยนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการ เปลี่ยน-คืน สินค้า

การเปลี่ยนสินค้าหากพบสินค้าชำรุด ให้แจ้งกลับภายใน 3 วัน หลังจากนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้า

ทางบริษัทไม่รับคืนสินค้า ยกเว้น ในกรณีไม่มีสินค้าเพื่อเปลี่ยน

For your information, please contact our customer service center.

Email : 

Phone : 02-514-7111

Line id: rinahey.com